16 iunie 2022 — Evenimente

Expoziția de Licență ELIBERARE | Silviu Petrescu

Muzeul Național al Literaturii Române, Calea Griviței 64-66, Sala „Al. Oprea”
20 – 28 iunie 2022

Muzeul Național al Literaturii Române vă invită să vizitați expoziția de licență a artistului Silviu Petrecu, intitulată ELIBERARE.

ELIBERARE, lucrarea de licență semnată de Silviu Petrescu, este rezultatul unui proiect început în anul 2019 cu clasa lect. univ. dr. Reka Csapo Dup, intitulat Totemtiere, adică Animalul totem, care se inspira dintr-un performance al sculptorului J. Beuys.
Acest performance ne-a inspirat și prin potențialul său ca temă de lucru pentru o clasă de sculptură, având în vedere aspectele sale de aplicabilitate  în educație practică, tehnică, formală și non-formală.

Proiectul inspirat din acțiunea lui J. Beuys era menit, pe lângă a familiariza studenții cu tehnologia ipsosului, tehnicile de transpunere și cele de turnare în bronz, să le modeleze în subsidiar și personalitatea, caracterul și mai cu seamă atitudinea pe care considerăm că ar trebui să o aibă față de artă: continuă experimentare și auto-depășire.
Pe parcursul studiului, proiectul a trecut prin multe etape și transformări care s-au produs și ca urmare a unui performance condus de Irinel Anghel, iar în ianuarie 2020 se deschidea „Centenarul J Beuys” la Insitutul Goethe cu expoziția Totemtiere.
Silviu Petrescu a continuat să dezvolte această temă, iar rezultatul cercetării sale se poate vedea în lucrările din Expozitia de Licență ELIBERARE, găzduită de Muzeul Național al Literaturii Române intre 20 iunie – 28 iunie 2022.” – Lect. univ. dr. Reka Csapo Dup