7 decembrie 2017 — Evenimente

Expoziție de icoane restaurate la MNLR

Muzeul Național al Literaturii Române vă invită la vernisajul expoziției de icoane restaurate „Să deschidem ochii spre nemărginirea lui Dumnezeu” care va avea loc marți, 12 decembrie 2017, de la ora 17.00, la sediul din Calea Griviței nr. 64-66.

Expoziția se înscrie în manifestările cultural-religioase prilejuite de anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și pictorilor bisericești.

Invitați să conferențieze sunt Ion Marian Croitoru, conf. dr. Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației la Universitatea Valahia din Târgoviște, dr. Loredana Axinte, expert restaurator pictură tempera și sculptură lemn policrom, și istoricul de artă Mădălina Mirea.

„Icoana stă mărturie despre credința, patrimoniul și valorile spirituale păstrate cu sfințenie la loc de cinste de poporul român. Muzeul Național al Literaturii Române își dorește să redescopere şi să recupereze frumuseţea icoanei, urmărind calitatea tehnicii, respectând scopul pentru care a fost realizată, contribuind la păstrarea valorilor naţionale şi tradiţionale, transmițând generaţiilor următoare o viziune despre un viitor mult mai optimist.

Icoana reprezintă o fereastră către lume. Icoana este asemenea cadrului unei uși sau al unei ferestre, care leagă lumea de aici de lumea cealaltă, a Împărăției lui Dumnezeu, și le deschide una spre alta, ca să-și vorbească și să se cunoască reciproc. Icoana are rostul de a fi cinstită de către credincioși în cadrul liturgic al bisericii sau în cadrul privat al căminului, „biserica de acasă”, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur.

Icoana este sprijinitoarea rugăciunii, ajutând sufletul să dobândească, prin imitarea sfântului înfățișat în ea, buna și cuvenita așezare duhovnicească, adunându-se din risipirea în cele de rând și înălțându-se la cele de sus. Icoana e atât de îmbibată de harul acesta, încât adesea se petrec semne minunate.

Icoana poate conține elemente de peisaj, de interior sau arhitecturale, dar are întotdeauna în centru una sau mai multe persoane: Hristos sau Maica Domnului sau sfinți, singuri ori însoțiți de alte persoane, reprezentați fie dincolo de timp, fie într-un moment precis al vieții sau lucrării lor pământești.

„Cel ce privește chipul sfânt zugrăvit într-o icoană, se lasă, la rândul său, privit de acel chip, astfel că el este sorbit într-o altă dimensiune”, spune Jean-Claude Larchet.

Este important să specificăm însă faptul că dacă icoana poate să exprime capacitățile artistice, talentul și chiar harul celui care a realizat-o, iconarul nu este un artist. Artistul, pornind de la o inspirație ce izvorăște din străfundurile inconștientului său, creează lucrări originale, care sunt expresia individualității sale și o pun în valoare pe plan social. Iconarul este un slujitor al Bisericii, care nu are alt scop decât acela de a exprima cu adevăr și frumusețe credința Bisericii.” (Elena-Loreta POPA)