16 august 2020 — Evenimente

Monumentele Bucureștiului | Acad. Răzvan Theodorescu #2

Continuăm istoria „Monumentelor Bucureștiului”, cu partea a doua, dedicată tot ctitoriilor. În episodul de astăzi, acad. Răzvan Theodorescu ne vorbește despre biserica și Palatul de la Mogoșoaia, biserica de la Colțea, construită în 1701, în cartierul bucureștean ce poartă numele marelui clucer din secolul XVII, Colțea Doicescu, sau biserica mănăstirii Antim din „mahalaua popii Ivașco”, ctitorie a ierarhului, cărturarului și tipografului Antim Ivireanul, dar și despre bisericile Stavropoleos sau Crețulescu.

 

 

 

#MonumenteleBucureștiului #ctitoriibucureștene #culturaindirect #mnlr

Primul episod, dedicat bisericilor bucureștene, poate fi accesat în playlist-ul disponibil aici: https://culturaindirect.ro/monumentele-bucurestiului/