16 ianuarie 2018 — Evenimente

Muzee în post-tranziţie – lansăm Revista ARTA #28-29 /2017

Lansăm # 28-29 / 2017 al Revistei ARTA pe 24 ianuarie 2018, de la ora 19h00, în Mansarda Muzeului Naţional al Literaturii Române (Str. Nicolae Crețulescu 8), cu o dezbatere dedicată politicilor muzeale contemporane.

Invitaţi: Magda Cârneci, Ruxandra Demetrescu, Daria Ghiu, Valentina Iancu, Mălina Ionescu, Petru Lucaci
Deschidere: Ioan Cristescu, Director al Muzeului Naţional al Literaturii Române
Moderator: Igor Mocanu

Nr. 28-29 / 2017 al Revistei ARTA a ieşit din tipar. Numărul conţine un dosar tematic, curatoriat de Valentina Iancu şi Mălina Ionescu, intitulat Muzee în post-tranziţie şi consacrat abordărilor contemporane în politicile muzeale din România şi din lume.

„Motivația unui dosar, dedicat de Revista ARTA muzeelor, este, în primul rând, aceea de a construi, pe cât posibil, o imagine coerentă a modului în care funcționează în acest moment relația dintre muzee și scena artistică, iar premizele sale se află în exact tipul de relație care s-a construit în ultima perioadă. În afara acțiunilor strict legate de muzeografie – care sunt puține, de altfel, a specificului instituțional – care ține de aspectele administrative, legislative și financiare, și a celor legate în mod direct de piața de artă, nu există în acest moment demarcări implicite sau impuse de o instanță sau alta între activitatea expozițională, curatorială sau de cercetare din muzee sau în afara lor, iar acest lucru este valabil la nivel global.” (Mălina Ionescu)

„Cum arată muzeele de artă în România după aproape 30 de ani de la ieșirea din comunism? Ce s-a schimbat, ce politici culturale aplică și care sunt modelele instituționale pe care le urmăresc? Nevoia de a defini și înţelege instituţia muzeală este premiza personală, care a stat la baza intenției de a coordona un dosar tematic dedicat instituției muzeale în Revista ARTA. Cuprinsul actual l-am construit împreună cu Mălina Ionescu, într-un dialog constructiv bazat deopotrivă pe experienţa personală şi pe teoria muzeală contemporană. Perspectivele noastre s-au completat reciproc, oferind o viziune mai amplă asupra ceea ce este contemporan în muzeele de artă (contemporană sau nu).” (Valentina Iancu)

Autorii contribuţiilor: Mălina Ionescu, Valentina Iancu, Petra Vlad, Radu Stern, François Mairesse, Charles Esche, Daria Ghiu, Marius Babias, Anca Verona Mihuleţ, Mišela Blanuša, Hsiao-Yu Lin, Lyia Wang, Katerina Badianova, Igor Mocanu, Alexandra Titu, Magda Cârneci, Ruxandra Demetrescu, Liviana Dan, Claire Bishop, Corina L. Apostol şi Mihaela Michailov.

În același număr mai puteți citi:

– Dosare de artist despre
Florin Bobu şi Matei Bejenaru (văzuţi de Simona Dumitriu, respectiv Mălina Ionescu), Pavel Brăila (într-un dialog cu Ioana Chira), precum şi un autoportret semnat de Andreea Andrei.

– Expoziții din România
Cronici și analize critice semnate de Mihaela Velea, Georgiana Buţ, Cristian Nae, Iris Ordean, Cătălin Gheorghe, Raluca Nestor (Oancea), Magda Cârneci, Simona Vilău, Rareş Grozea, Mihai Plămădeală şi Călin Stegerean.

– Expoziții internaționale
Timea Andrea Lelik, Andreea Grecu, Andra Chiţimuş şi Denise Parizek analizează câteva din evenimentele expoziţionale de actualitate din lume.

Numărul mai propune o serie de recenzii ale ultimelor apariţii editoriale, semnate de Veronica Kirchner, Eleonora Farina, Silviu Pădurariu şi Adina Mocanu.

Lectură plăcută!

Echipa Revistei ARTA

Illustration: work by Alexandra Pirici, Cuminţenia Pământului Nomadă, 2016, MNAR.
Photo: Alexandra Pirici.
Design: Andreea Mihaiu (Grapho_mat)

CORESPONDENȚĂ / POSTAL ADDRESS:
Revista ARTA
Str. Biserica Amzei nr. 7-9, sector 1, București, cod poştal: 010391
redactie@revistaarta.ro | www.revistaarta.ro

DISTRIBUȚIE / DISTRIBUTION:
Uniunea Artiștilor Plastici din România
Str. Băiculești 29, sector 1, București
www.uap.ro

Revista poate fi achiziționată, începând cu data de 01 august 2017, din Librăriile Cărturești, Librăriile Humanitas, Grupul de librării Librarium, Librăriile Alexandria, Librăria Hecate, Librăria Open Art, P U N C H; de la chioșcurile Relay și Inmedio; de la galeriile partenere ODD, Galeria Posibilă, Mobius Gallery; de la redacție și de la filialele UAP din toată țara. Puteți comanda un număr direct de pe site-ul nostru, accesând link-ul cu revista dorită din secţiunea „Shop”. Există opțiunea de a comanda orice revistă și în format PDF.

Nu uitaţi să actualizaţi abonamentul pe 2018!
ISSN: 0004-3354
Revistă finanțată de Guvernul României prin Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

///

MUSEUMS IN POST-TRANSITION – launch of Revista ARTA issue 28-29 /2017

We launch issue 28-29 / 2017 of ARTA Magazine on January 24, 19.00h, at the National Museum of Romanian Literature, Attic (8 Nicolae Crețulescu); the event will include a debate on the contemporary museum policies and practices.

Guests: Magda Cârneci, Ruxandra Demetrescu, Daria Ghiu, Valentina Iancu, Mălina Ionescu, Petru Lucaci
Host: Ioan Cristescu – Director of the National Museum of Romanian Literature
Moderator: Igor Mocanu

Issue 28-29 / 2017 of Revista ARTA features a thematic dossier curated by Valentina Iancu and Mălina Ionescu: MUSEUMS IN POST-TRANSITION, a collection of texts discussing the Romanian and international contemporary museum policies and practices.

“The motivation of a dossier on museums in the ARTA Magazine is primarily to draw a coherent image of the current relationship between museums and the art scene; its premises lie in exactly the type of relationship that they developed lately. Except for the strictly museological actions, the institutional administrative, legal and financial aspects, and the specifics of the art market, there are, when we refer to both the Romanian and the international contexts, no implicit or explicit boundaries traced between the exhibition, curatorial or research practices from within museums and those unrelated to museums.” (Mălina Ionescu)

“How do art museums in Romania look like almost 30 years after the change of regime? What changed, what are their cultural policies and which institutional models do they follow? The need to define and understand the museum institution is the personal premise for coordinating a thematic dossier on museums in the ARTA Magazine. The texts featured were selected together with Mălina Ionescu, in a constructive dialogue based on both our personal experience and on the contemporary museology. Our perspectives have completed each-other, merging in a wider image of what is contemporary in (contemporary or not) art museums”. (Valentina Iancu)

Texts by: Mălina Ionescu, Valentina Iancu, Petra Vlad, Radu Stern, François Mairesse, Charles Esche, Daria Ghiu, Marius Babias, Anca Verona Mihuleţ, Mišela Blanuša, Hsiao-Yu Lin, Lyia Wang, Katerina Badianova, Igor Mocanu, Alexandra Titu, Magda Cârneci, Ruxandra Demetrescu, Liviana Dan, Claire Bishop, Corina L. Apostol and Mihaela Michailov.

The issue also features
Portfolios of Florin Bobu and Matei Bejenaru (by Simona Dumitriu, respectively Mălina Ionescu), Pavel Brăila (in dialogue with Ioana Chira), and a self-portrait by Andreea Andrei.

Exhibitions in Romania. Reviews and critical analyses signed by Mihaela Velea, Georgiana Buţ, Cristian Nae, Iris Ordean, Cătălin Gheorghe, Raluca Nestor (Oancea), Magda Cârneci, Simona Vilău, Rareş Grozea, Mihai Plămădeală and Călin Stegerean.

International exhibitions. Timea Andrea Lelik, Andreea Grecu, Andra Chiţimuş şi Denise Parizek analyze some of the current international events.

The issue also features reviews of recent publications, signed by Veronica Kirchner, Eleonora Farina, Silviu Pădurariu and Adina Mocanu.

Enjoy!

The Revista ARTA Team
CORESPONDENȚĂ / POSTAL ADDRESS:
Revista ARTA
Str. Biserica Amzei nr. 7-9, sector 1, Bucharest 010391
redactie@revistaarta.ro | www.revistaarta.ro

DISTRIBUȚIE / DISTRIBUTION:
Uniunea Artiștilor Plastici din România
Str. Băiculești 29, sector 1, București
www.uap.ro

The magazine is available, starting with August 1st, 2017, in the bookstores/networks Cărturești, Humanitas, Librarium, Alexandria, Hecate, Open Art, P U N C H, Relay and Inmedio; the partner galleries ODD, Galeria Posibilă, Mobius Gallery; at the ARTA Headquarters and all the Artists Union venues. You can order the magazine on our website, in print or PDF format, by following the links in the Shop section.

Don’t forget to update your subscription for 2018!
ISSN: 0004-3354
Magazine edited with the support of the Ministry of Culture and National Identity