7 iunie 2019 — Evenimente

Program de rezidență pentru scriitori și traducători / Residency program for writers and translators

Muzeul Național al Literaturii din România și Rețeaua TRADUKI
inaugurează la București:
Programul de rezidență pentru scriitori și traducători (septembrie/octombrie 2019)

Programul are ca scop intensificarea schimburilor literare între țările din sud-estul Europei precum și între aceste țări și spațiul de limbă german. Găzduit de MNLR, în parteneriat cu Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București, programul constă în două rezidențe pentru scriitori și traducători, fiecare de durata unei luni (septembrie/octombrie a.c.) și oferă condiții pentru creație literară sau traducere din literatura română, pentru stabilirea de contacte cu parteneri români și nu în ultimul rând pentru întâlniri cu publicul. MNLR va înlesni de asemenea accesul rezidenților la biblioteci sau centre de studiu, precum și contactul cu factori culturali, scriitori și traducători din București.

Eligibilitate
Sunt așteptați să depună cereri:

autori (de proză, poezie, teatru, eseu, etc) din Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Macedonia, Muntenegru, Serbia și Slovenia

traducători din literatura română în germană precum și în limbile țărilor menționate anterior: Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Macedonia, Muntenegru, Serbia și Slovenia

Important: au prioritate cererile depuse de traducători din literatura română.

Condiții generale
Programul de rezidență MNLR – Traduki oferă cazare la București precum și un onorariu lunar de 800 Euro. Rezidenții vor avea posibilitatea să lucreze în cadrul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”. Totodată ei vor avea obligația să lucreze la proiectul menționat în cererea depusă, să participe în calitate de invitat la cel puțin două evenimente (workshop, lecturi, întâlniri cu studenții, etc) și să interacționeze cu colegi români, să frecventeze evenimente culturale ș.a.
Limbile de comunicare: engleză, germană, franceză, română (pentru traducătorii din literatura română)

Cazarea constă într-un apartament de două camere, dotat cu toate utilitățile, inclusiv internet, situat în centrul capitalei.

Depunerea cererilor și selecția candidaților

Cererile trebuie depuse până cel târziu data de 25 iunie 2019

Candidații trebuie să depună o scrisoare de intenție redactată în limba engleză și un CV. Scrisoarea de intenție nu trebuie să depășească 2 pagini, alături de o listă bibliografică cu lucrări scrise sau traduse.

Contact (ATENȚIE! Vă rugăm să transmiteți dosarele dvs. la toate cele trei adrese de e-mail menționate mai jos):

Andreea Draghicescu: andreea.draghicescu@mnlr.ro
Gabriela Mares: relatiipublice@mnlr.ro
Ioana Gruenwald: ioana@headsome.ro
Tel: 0040/731003022, 0040/722539011

Selecția va fi făcută de un juriu compus din specialiști numiți de MNLR și rețeaua TRADUKI. Numele autorului / traducătorului selectat va fi anunțat pe data de 1 iulie 2019.

Cele două rezidențe la București se vor desfășura astfel:

Prima rezidență:  1 Septembrie – 30  Septembrie 2019
A doua rezidență:  7 octombrie – 7 noiembrie 2019

__________

Romanian National Literature Museum & TRADUKI
Residency program 2019 for writers and translators in Bucharest

Initiated by TRADUKI and the Romanian National Literature Museum (MNLR), supported by the Central University Library in Bucharest the program aims at intensifying the literary exchange among the South Eastern European countries but also between these countries and the German speaking territory.

This year, the residency program includes  two fellowships for writers and translators for one-month creative residency stay. (see bellow)
The program provides opportunities for working on a writing project or on a literary translation from Romanian, for establishing new contacts with colleagues and for communicating with audiences. The host organisation also provides its residents with access to libraries and research centres, along with the possibility of getting to know the cultural life of Bucharest, of meeting key figures, cultural organisations and publishers.

Eligibility
The program welcomes proposals from:

writers from all literary genres from Albania, Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Macedonia, Montenegro, Serbia and Slovenia;

literary translators from Romanian into German or into the languages of Albania, Bosnia& Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Macedonia, Montenegro, Serbia and Slovenia.

Important: applications from literary translators from Romanian literature will have priority over the other candidates.

General conditions
The program offers accommodation in Bucharest as well as a monthly fellowship equal
to 800 euro. Residents are provided with a working space in the premises of the Literature National Museum but also in those of the Central University Library.

Residents are expected to work intensively on the specific project they applied for the program, to conduct at least two events ( workshop, lecture,  public discussion,  meeting with students, etc), to network with colleagues in Romania and with other residents, to take part in media events.
The usual languages of communication are English, German French or Romanian (in case of the translators from Romanian).

Accommodation facilities include: a two room apartment with all facilities including Wi-Fi in the very heart of Bucharest.

Application & Selection

Applications are to be submitted at the latest 25th of June 2019.

Candidates must send a letter of interest as well as a CV. The letter of interest should not be longer than two pages mentioning the main objectives of the residency stay, preferred dates of residency stay, a list of publications and participation in international programs (if any) as well as any other relevant information.

The letter can be written in English or Romanian language.

The winner author/translator will be announced on  1st of July.

Contact persons for inquiries and applications:

Andreea Draghicescu: andreea.draghicescu@mnlr.ro
Gabriela Mares: relatiipublice@mnlr.ro
Ioana Gruenwald: ioana@headsome.ro
Phone: 0040/731003022, 0040/722539011
Please use all the above mail addresses when you send the application papers.

Selection is made jointly by a jury made of MNLR consultants and Traduki members.

First residency: 1st of September – 30 th of September 2019
Second residency: 7th of October – 7th of November