11 September 2020 — Evenimente

Paul Cernat despre Ion Chinezu

Ion Chinezu este cel mai important cronicar din Ardealul interbelic, continuând tradiția inițiată de Ilarie Chendi. Studiază la București și Budapesta, este licențiat după Marea Unire din 1918, iar la Cluj susține teza de doctorat „Aspecte din literatura maghiară ardeleană. 1919-1929”. Colaborează cu marele lingvist Sextil Pușcariu, cu publicistul Victor Papilian. În demersul său folietonistic, și-a îndreptat atenția, în cronica sa de întâmpinare și în studii, asupra scrierilor lui Lucian Blaga, Gib Mihăiescu, Ion Barbu, Pavel Dan. Nu și-a adunat în timpul vieții, în volum, aceste cronici, cu excepția studiilor dedicate lui I. Negoițescu, care au apărut în „Pagini de critică”. Din cauza contextului istoric neprielnic, pentru un timp, nu are drept de semnătură, însă realizează sub pseudonim multe traduceri din literatura maghiară și universală (merită menționată aici „Casa Buddenbrook. Declinul unei familii” de Thomas Mann). Bogata corespondență cu Lucian Blaga, Mihail Dragomirescu, I. M. Rașcu, Ion Agârbiceanu, Vasile Băncilă, Giulio Bertoni, profesor la Universitatea din Roma, Emil Cioran se regăsește în arhiva Muzeului Național al Literaturii Române.