5 August 2021 — Uncategorized

Ștefan Cazimir (10 noiembrie 1933 – 5 august 2021)

Regretăm moartea criticului și istoricului literar Ștefan Cazimir. Profesor emerit al Facultății de Litere a Universității din București, Ștefan Cazimir a oferit un redutabil model de conduită intelectuală.

Cu un stil critic inconfundabil și o naturală finețe a argumentației, Ștefan Cazimir lasă în urmă o serie de cărți de neocolit în domeniul nostru filologic. Ne amintim, desigur, interpretările ingenioase pe care le face în volume ca „Nu numai Caragiale” (1984) sau I. L. Caragiale față cu „Kitschul” (1988), care schimbă din temelii perspectivele și unghiurile de vedere în ceea ce privește opera lui Caragiale, antologia „Amintirilor despre Caragiale” (1972), construită de Ștefan Cazimir ca o anticameră a operei, sau originalitatea și erudiția lui din volumul „Alfabetul de tranziție” (1986), pentru a aminti numai câteva din volumele sale.

Text de Luana Stroe